DPP-IV Enzym

Exorfinen worden in het lichaam afgebroken door het DPP-IV enzym. Dit enzym is actief is in de dunne darm, de bloedbaan en de hersenen. Bij mensen met DPP-IV deficiëntie worden de exorfinen onvoldoende afgebroken. Vervolgens worden ze opgenomen in de bloedbaan en verstoren ze de werking van endorfine en andere signaalstoffen.  Het DPP-IV enzym heeft meer dan 70 functies, waaronder bescherming tegen het HIV-1 virus (aids), het remmen van kankergroei (angiogenese remmer), rijping van stamcellen en witte bloedcellen, bescherming tegen de vasthechting van bacteriën in de mond en de luchtwegen, enz… Een meer uitgebreid profiel van de werking van het DPP-IV enzym treft u aan op de volgende pagina.

DPP IV remmende factoren

Factoren die het DPP-IV enzym remmen zijn:

DPP-IV en AD(H)D

Het afremmen van het DPP-IV enzym gaat onder meer ten koste van de werking het beloningssysteem. Een van deze signaalstoffen is dopamine. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen met AD(H)D en de ziekte van Parkinson de hoogste concentraties organofosfaten in hun bloed hebben. Organofosfaten zijn DPP-IV remmers, hierdoor neemt de hoeveelheid exorfinen in de hersenen toe. Dit creëert een endorfineresistentie met een dopamine tekort tot gevolg.  Andere aandoeningen met een DPP-IV deficiëntie problematiek zijn:

  • Depressie
  • Kanker
  • Otitis media (middenoorontsteking)
  • Astma
  • Allergieën

DPP-IV enzym en stress

Er is een duidelijk verband tussen een DPP-IV enzym deficiëntie en de toename van het CRH stresshormoon. Mensen met een exorfinen belasting produceren stresshormonen zonder dat er reële stress hoeft bij te pas te komen. Hun stress-systeem is dusdanig belast dat ze minder weerstand hebben als zich een reële stresssituatie voordoet. Ze kunnen dus erg snel overstuur raken door prikkels of situaties die voor andere mensen minder belastend blijken te zijn.

Leaky gut

Onderzoek wijst uit dat een deficiënte DPP-IV enzym werking (bv. onder invloed van gluten) de microvilli verkleinen en leaky gut in de hand werkt. Het DPP-IV enzym bevindt zich in de dunne mucosale laag van de darmen. Daar verhindert het de opname van exorfinen in de bloedbaan. Het DPP-IV enzym helpt de microvilli in stand houden en is daarmee het belangrijkste enzym (dat in de handel verkrijgbaar is) om leaky gut te voorkomen en te behandelen.

Candida

Bij een deficiënte DPP-IV activiteit heeft het lichaam minder weerstand tegen candida, aspergillus en andere schimmels. Neuropeptide Y wordt afgebroken door het DPP-IV enzym. De restanten van dit afbraakproduct elimineren candida en andere schimmels. De samenwerking tussen het DPP-IV enzym en neuropeptide Y blijkt zelfs een sterkere werking te hebben dan de medicinale antimycotica.

Maagzuur en reflux

Een deficiënte DPP-IV werking zorgt voor vertraagde maaglediging. De maaginhoud wordt tot viermaal langer vastgehouden waardoor het maagzuur toeneemt. Tot de complicaties behoren reflux (vooral bij baby’s) en ontstekingen van de slokdarmklep. Dit fenomeen wordt versterkt aangezien exorfinen de aanmaak van maagzuur met meer dan de helft doen toenemen.

Serotonine en depressie

Volgens diverse onderzoeken hebben mensen met een depressie een verlaagde DPP-IV activiteit. Hierdoor ontstaat een exorfinen belasting. Exorfinen hebben een nadelig effect op de werking van serotonine. Sommige exorfinen werken als een serotonine-antagonist. Andere exorfinen hyper-activeren de  KOR receptoren van het endorfinesysteem. De KOR zijn de anti-beloningsreceptoren. Deze receptoren worden vooral actief door stress en via het overmatig activeren van het endorfine/dopamine beloningssysteem. De KOR receptoren activeren MAP-kinase 38. Dit eiwit boycot het transport van serotonine in de hersencellen en ligt mee aan de basis van het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Comments are closed.