Exorfinen Analyse

Exorfinen kunnen een scala aan klachten veroorzaken. Om te achterhalen of men een exorfinen belasting heeft, kan een exorfinenonderzoek nuttig zijn. Wij bieden een volledig exorfinenonderzoek aan, waarbij alle exorfinen worden onderzocht. In het onderstaand schema ziet u een voorbeeld van een exorfinen-analyse:

 

 

Voordelen van het exorfinen onderzoek

 • Vereenvoudigt en versnelt de keuze voor het te volgen eliminatiedieet, niet iedereen hoeft een volledig exorfinen-vrij dieet te volgen.
 • Geeft informatie over de belasting van het stress- en het endorfinesysteem.
 • Geeft informatie over de ernst van de te verwachten ontwenning.
 • Onderzoekt ook de exorfinen uit micro-organismen en micro-organismen (dermorphin en deltorphin I en II). Bij ongeveer vijftien procent van onderzochte urinestalen worden exorfinen uit micro-organismen gevonden. Deze stoffen veroorzaken een uitermate snelle resistentie van het endorfinesysteem. Deze exorfinen treft men bijvoorbeeld aan bij mensen met de combinatie van “extreme stressgevoeligheid en een ernstig verzwakt dopamine beloningssysteem”, autisme, burn-out, ADD/ADHD, CVS, MCS, fibromyalgie, psychose en immuunproblemen.

De verschillende exorfinen

De specifieke eigenschappen van verschillende types exorfinen worden hieronder uitgebreid beschreven (de onderzoeken werden deels uitgevoerd bij dieren en  mensen):

Caseïne

 • B-casomorphins (caseïne) zijn het hoogst bij vrouwen met een postpartum psychosis R (psychose na de bevalling). Te hoge concentraties uit koemelk kan bij baby’s darmkolieken R (huilbaby’s) of wiegendood veroorzaken R. Er blijkt een verband te zijn tussen de hoeveelheid exorfinen die gevonden worden bij lacterende moeders en de immuun-problematiek bij zichzelf en hun kind. Moeders met de hoogste exorfinen belasting hebben meer allergieën R. Hun baby heeft beduidend meer kans op allergieën R en astma R. Casomorphins vertragen de productie van TSH , dit hormoon stimuleert de aanmaak van de T3 en T4 schildklierhormonen. Dit zou kunnen verklaren waarom mensen met een hoge casomorphin belasting vaker last hebben van een vertraagde schildklierwerking.
 • Overgewicht komt beduidend meer voor bij baby’s die gevoed zijn met koemelk (formules) RR1. De kans op overgewicht daalt met 4% voor elke maand dat een baby met borstvoeding is grootgebracht R. Bij baby’s die bijvoorbeeld negen maand borstvoeding hebben gekregen, daalt de kans op overgewicht met 30%. Koemelk bevat casomorfines die de insulinegevoeligheid reeds op jongere leeftijd doen verminderen, waardoor de behoefte naar suiker, zuivel en tarweproducten toeneemt, met overgewicht tot gevolg.
 • B-casomorphin 1-4 amide of morphiceptin (caseïne) werkt als een endorfine antagonist op de zaadleider (ratten) RAntagonisten blokkeren de receptoren van een bepaalde signaalstof (bv. endorfine of dopamine), waardoor deze stof niet meer kan geactiveerd worden. Een van de gevolgen van een hoge morphiceptin belasting is mogelijk onvruchtbaarheid (weinig sperma-cellen).
  ß-casomorphin 1-4, amide (morphiceptin) is 100 keer sterker dan endomorfine en even sterk dan morfine in de hersenen R . Morphiceptin is hiermee de sterkste melk-exorfine. Ter vergelijking: ß-casomorphin-4 en ß-casomorphin-7 zijn respectievelijk 8 en 20 keer minder sterk dan morphiceptin.
 • B-casomorphin-7 is een serotonine antagonist R  (schakelt serotonine uit) en veroorzaakt meer vrijgave van histamines (mensen) R  dan de klassieke (IgE) allergieën. Dit kan aanleiding geven tot pseudo-allergische huiduitslag R. Bij mensen zorgt het voor een toename van de slijmvlies vorming, onder meer in de luchtwegen R. Kinderen met een B-casomorphin-7 belasting hebben meer kans op een vertraagde psychomotorische ontwikkeling R R1 . Bij ratten vermindert het de moeder-kind binding R  en neemt het maagzuur met 52% toe R . Zowel B-casomorphin 5 R en 7 R kunnen bij baby’s wiegendood veroorzaken R. In 1999 publiceerde de universiteit van Florida een studie waarbij het verband tussen BCM-7, autisme en schizofrenie (voor de zoveelste keer) werd bevestigd R . In 2003 R  en 2010 R  kwamen Dr. K. Reichelt en dr. R. Sacoo tot hetzelfde besluit.
 • B-casomorphin-5 veroorzaakt bij (ratten) een lage dosering een beter geheugen, maar bij een hoge dosering geheugenverlies R  Bij mensen kan het aanleiding geven tot apneu R. De afbraakstoffen van B-casomorphin-5 blokkeren de werking van het DPP-IV enzym R waarbij het enzym onbruikbaar wordt voor andere functies. B-casomorphin-5 is tien keer krachtiger als een zelfde hoeveelheid morfine R .
 • B-casomorphin-8 is een ACE-remmers, het remt het angiotensine I converterend enzym R (ACE), waardoor er een tekort ontstaat aan angiotensine II, dit hormoon reguleert het dorstgevoelR. Door minder water te drinken ontstaat extra- en intracellulaire uitdroging, waardoor de werking van neurotransmitters en hormonen afneemt. ACE-remmers veroorzaken verder kriebelhoest, lage bloeddruk, hyperkaliëmie, duizeligheid, huiduitslag en jeuk.

Gluten

 • Exorphins zijn exorfinen uit gluten (tarwe, spelt, rogge, kamut en gerst). Tarwe bevat buiten gluten-eiwitten nog 23.786 andere eiwitten, waarvan nog geen 1% is onderzocht op de schadelijkheid ervan R.  Tarwe is een hexaploïde plant, het bevat zes chromosomen en 160.000 genen. In vergelijking :de mens is diploïd (twee chromosomen) en heeft 6,5 keer minder genen dan tarwe. Tarwe is een plant die de meeste immunologische en pathologische reacties uitlokt bij de mens. Meer dan 300 aandoeningen zijn via wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan het eten van tarwe. Ondanks dit indrukwekkend CV, wordt tarwe nog steeds aanbevolen als ‘gezond’ en zelfs ‘noodzakelijk’.
 • Dr. Curtis Dohan toonde reeds in 1988 aan dat de toename van psychose en schizofrenie gelijk liep met de toename van de exorphin inname in de voeding R. In 1990 deed dr. Karl Reichelt een opmerkelijke studie: hij genas het merendeel van de patiënten met schizofrenie en psychose door ze gedurende twee jaar een exorfinen-vrij dieet te laten volgen R.
 • Exorphin B5 werkt als een dopamine-antagonist R .
 • Exorphin A5 en B5 veroorzaken een abnormale toename van insuline R (hyperinsulinemie)
 • Exorphin B5 veroorzaakt een forse toename van prolactine R (prolactine remt de werking van dopamine en kan haaruitval bij mannen en overmatige haargroei bij vrouwen veroorzaken)
 • Exorphins veroorzaken een toename van de NK-cellen activiteit R (een maatstaf om immuunverstoringen te meten)
 • Exorphins veroorzaken manisch gedrag R
 • Exorphins worden in verband gebracht met evenwichtsstoornissen en perifere zenuwpijn R

Soja

 • Soja-exorfinen uit soja hebben een zeer krachtige werking op het endorfinesysteem R.  Ze versnellen de tumorgroei bij (borst)kanker R en vertragen de darmtransit R (constipatie). Soja verlaagt de cholesterol, maar dit voordeel wordt teniet gedaan door het oestrogeen verhogend effect.
 • Baby’s die uitsluitend gevoed worden met soja hebben een 500 maal hogere oestrogeen waarde R dan baby’s die gevoed worden met moedermelk. Een te hoge oestrogeen concentratie ‘vernielt’ de receptoren van het endorfinesysteem R.  Dit zou een verklaring kunnen bieden waarom endorfine resistentie vaker voorkomt bij oestrogeen gevoelige borstkanker. De boodschap is dus: soja mijden!

Spinazie

Rubiscolin, de exorfine uit spinazie heeft de zwakste morfineactiviteit van de voedingsexorfinen R   R1   R2. Doch bij mensen met een verzwakte werking van endorfine, kan rubiscolin voor de nodige klachten zorgen.

Dermorphin

Dermorphin, een exorfine uit micro-organismen is de sterkste exorfine. Het heeft een 20 tot 2.000 maal sterkere werking dan een zelfde hoeveelheid morfine R. Hiermee behoort dermorphin tot het sterkste opiaat van deze aarde. Dermorphin is een van de zeldzame rechtsdraaiende eiwitten in het menselijk lichaam (de lichaamseigen cellen maken uitsluitend linksdraaiende eiwitten aan), die alleen aangemaakt kunnen worden door bacteriën of schimmels. Tot op heden heeft men geen verklaring waarom sommige mensen deze exorfine aanmaken. Volgens de laatste hypothese maken sommige gemuteerde bacteriën rechtsdraaiende eiwitten aan om te kunnen overleven in bepaalde omstandigheden R. Dermorphin heeft honderd keer meer affiniteit voor de endorfine-receptoren (MOR) dan voor de enkefaline-receptoren (DOR)R.

 • Dermorphin versterkt de angst door de endorfine receptoren in de amygdala te verminderen R. De amygdala zijn twee locaties in de hersenen die de angst reguleren.
 • Mensen met een hoge dermophin belasting hebben vaker last van chronische pijn door een snelle afname van het aantal endorfine receptoren R
 • Dermorphin verstoort de thermoregulatie van het lichaam, waardoor men het sneller koud en/of warm krijgt R

Deltorphin

Behoort tot dezelfde familie als dermorphin met een tot 10 tot 200 keer sterkere werking dan morfineR. Deltorphin heeft 10.000 keer meer affiniteit voor de enkefaline-receptoren (DOR) dan de endorfine-receptoren (MOR)R.

 • Bij gezonde personen die deltorphin krijgen toegediend, veroorzaakt deze stof dezelfde kenmerken als bij secundaire bijnierinsufficiëntie (bijnieruitputting): met name het uitblijven van de afgifte van de stresshormonen ACTH en cortisolR.
 • Deltorphin wordt – zoals alle exorfinen – gemakkelijk opgenomen door de hersenen R.
 • Wanneer men deltorphin toedient aan gezonde personen, wordt de afgifte van het groeihormoon sterk afgeremd R. Een van de effecten van groeihormoon is de productie van insulinegelijkende groeifactor oftewel IGF-1 dat onder meer de botgroei reguleert. Een tekort van het groeihormoon leidt op de kinderleeftijd tot te kleine lengte en bij volwassenen tot afname van spiermassa, botontkalking en toename van cholesterol in het bloed.

Hoe werkt de analyse van exorfinen?

De aanwezigheid van exorfinen kan men aantonen d.m.v. een spectrumanalyse. Eerst scheidt men de exorfinen uit de urine, vervolgens worden deze eiwitten ‘belicht’. De mate van absorptie van dit licht geeft een ‘absorptie-eenheid’. Deze absorptie wordt vervolgens uitgedrukt in een getal. In dit Youtube filmpje wordt het een en ander verduidelijkt.