Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Exendo® Analytics sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Onze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Exendo® Analytics zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Exendo® Analytics .

Exendo® Analytics is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. Exendo® Analytics is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Exendo® Analytics beschikbaar is.

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.