Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website beschikbaar is.

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.´╗┐