Algemene voorwaarden

De resultaten van het exorfinen onderzoek zijn normaal binnen de 8 weken beschikbaar. Het is echter belangrijk steeds voor ogen te houden dat een laboratoriumrapport geen alleenstaand document is. Het dient steeds door een bekwaam persoon, huisarts, specialist, diëtist of therapeut, beoordeeld te worden. Wij kunnen op uw vraag een zorgverlener aanduiden met ervaring in het beoordelen van het exorfinen onderzoek.

Het exorfinen onderzoek is een weergave van de exorfinen belasting van een individu. Het onderzoek is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de opdrachtgever wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Het afgedrukte volledige laboratoriumrapport is het enige geldige document. Men dient er onder meer van bewust te zijn dat Exendo ondanks alle inspanningen, geen volle verantwoordelijkheid kan nemen voor digitale rapporten, o.a. gezien de leesbaarheid en correctheid ervan mede beïnvloed wordt door de hardware en software versies.

Van bij de ontvangst neemt het laboratorium alle voorzorgen voor een goede behandeling van het staal, mede in functie van de daarop gevraagde analyses.

Het lab is niet aansprakelijk voor de correctheid van de informatie (zoals patiëntidentificatie) die zij ontvangt.

Alle staalbuisje zijn voorzien van een bewaarstof. Exendo is niet aansprakelijk voor de staalafnames of tussentijdse staalbewaring die niet door haar diensten zelf zijn verricht. Als Exendo twijfelt aan de kwaliteit van het staal, bijvoorbeeld door het verwijderen van de bewaarstof, zal dit op het laboratoriumrapport vermeld worden. Een verkeerde staalafname en verwijderen van de bewaarstof geeft geen recht op terugbetaling van het onderzoek. Deze verantwoordelijkheid ligt immers bij de patiënt of opdrachtgever.

Het is gebruikelijk dat bij een laboratoriumrapport referentiewaarden en eenheden van uitdrukking worden vermeld en dat eventueel daarvan afwijkende resultaten worden aangeduid. Dit is in feite een heel complexe materie die aan continue evolutie onderhevig is. In principe gelden de referentiewaarden op het rapport als de correcte actuele referentiewaarden.

Betalingen: Facturen zijn betaalbaar binnen 3 werkdagen dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt Exendo één herinnering. Is de betaling na deze termijn nog niet binnen, wordt het staal vernietigd. In geen geval wordt het staal onderzocht voor de betaling is ontvangen op onze bankrekening.