Algemene voorwaarden

De resultaten van het exorfinenonderzoek zijn normaal binnen de 6 à maximaal 8 weken beschikbaar. Het is echter belangrijk steeds voor ogen te houden dat een laboratoriumrapport geen alleenstaand document is. Wij geven uitsluitend voedingsadvies in relatie tot de exorfinen-resultaten. Het analyserapport dient steeds door een bekwame zorgverlener beoordeeld te worden in functie van uw klachtenpatroon. Wij kunnen op uw vraag een zorgverlener aanduiden met ervaring in het werken met het exorfinenonderzoek.

Het exorfinen onderzoek is een weergave van de exorfinen belasting van een individu. Het onderzoek is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de opdrachtgever wordt geadviseerd zijn of haar zorgverlener te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Van bij de ontvangst neemt het laboratorium alle voorzorgen voor een goede behandeling van het staal, in functie van de gevraagde analyse. Het lab is niet aansprakelijk voor de correctheid van de informatie (zoals patiëntidentificatie) die zij ontvangt.

De staalbuisje zijn voorzien van een bewaarstof. Wij zijn niet aansprakelijk voor de staalafnames of tussentijdse staalbewaring door de opdrachtgever. Indien het lab twijfelt aan de kwaliteit van het staal, bijvoorbeeld door het verwijderen van de bewaarstof, zal dit op het laboratoriumrapport vermeld worden. Een verkeerde staalafname en verwijderen van de bewaarstof geeft geen recht op terugbetaling van het onderzoek. Deze verantwoordelijkheid ligt immers bij de patiënt of opdrachtgever.
Het is gebruikelijk dat bij een laboratoriumrapport referentiewaarden en eenheden van uitdrukking worden vermeld en dat eventueel daarvan afwijkende resultaten worden aangeduid. Dit is in feite een heel complexe materie die aan continue evolutie onderhevig is. In principe gelden de referentiewaarden op het rapport als de correcte actuele referentiewaarden.

Betalingen: de facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving.